Privacybeleid & Cookies

 LieLou Photography vindt jouw privacy belangrijk en is verantwoordelijk voor de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hieronder lees je welke gegevens ik verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn.
Voor gegevensbescherming m.b.t. LieLou Photography kun je terecht bij Kristien Peremans. Zij is te bereiken via lielou.photography@gmail.com
Persoonsgegevens die door LieLou Photography worden verwerkt
LieLou Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam - Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch - Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Door het (met jouw van tevoren gegeven toestemming) online delen van bijvoorbeeld een foto van een shoot/ reportage kan het zijn dat de volgende gegevens van jou bekend zullen worden:
- ras (bijvoorbeeld huidskleur)
- godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld: het dragen van specifieke hoofdbedekking of een aan religie gerelateerd boek dat te zien is in de boekenkast op een foto)
- seksuele leven (bijvoorbeeld: sprake van twee moeders)
- gezondheid (bijvoorbeeld: zwangerschap, onlangs bevallen)
Een foto zal echter nooit zonder overleg en toestemming van de betrokkenen op de foto online worden geplaatst.
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en/of dienst van LieLou Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. LieLou Photography kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via lielou.photography@gmail.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
LieLou Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling, aflevering of diensten
- Onlinepromotie, reclame(folder) of ander bedrijfsdrukwerk (Dit betreft beeldmateriaal, waarvan altijd van te voren aan de betrokkene(n) op de foto toestemming is gevraagd om (online) te mogen delen)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- LieLou Photography analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
- LieLou Photography verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor haar belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
LieLou Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Kristien Peremans zelf) tussen zit. LieLou Photography gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics en haar webhost voor het bijhouden van statistieken van haar website, om zodoende beter zicht te krijgen op de informatiebehoefte van bezoekers van haar website.)
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
LieLou Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens > Naam en adresgegevens > Bewaartermijn 7 jaar. Onbewerkt beeldmateriaal shoots > Maximaal 6 maanden na afleveren van de shoot/ reportage. Bewerkt beeldmateriaal shoots > Maximaal 2 jaar. Beeldmateriaal waarvoor door de klant toestemming is gegeven om (online) te mogen delen ter promotie van mijn activiteiten als fotograaf > Onbeperkt (mits om verwijdering wordt verzocht).
Delen van persoonsgegevens met derden
LieLou Photography deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in de opdracht van LieLou Photography (voorbeeld webhost of google Analytics) , sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LieLou Photograhy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LieLou Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LieLou Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij LieLou Photography een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LieLou Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lielou.photography@gmail.com